Foinsí

Baineadh leas mór as na foinsí scríofa agus digiteacha seo a leanas agus an t-ábhar atá ar an léarscáil á chur i dtoll a chéile:

  • Comhairle Chontae Dhún na nGall (2021) Donegal Place Names. Ar líne: https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=77b17915313e415c9fc267f8a6d9f900
  • Mac Giolla Easbuig, Séamus (2021) Bailiúchán mionlogainmneacha. Ar líne: https://meitheal.logainm.ie/ga/u548/.
  • McGinley, Dan (1998) An Teileann (Léarscáil chlóite, leagan 8.0.1).
  • McGinley, Dan (2002) Gleann Cholm Cille (Léarscáil chlóite).
  • O’Neill, John E. (1973) The Placenames of Glencolumbkille Parish, Co. Donegal. Tráchtas PhD. Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
  • Ó Muirgheasa, Énrí (1936) ‘The Holy Wells of Donegal’, Béaloideas 6 (2), 143–162. Baile Átha Cliath: An Cumann le Béaloideas Éireann.
  • Watson, Seosamh (2019) Gleann Cholm Cille: an áit agus a naomh. Gleann Cholm Cille: Oideas Gael.

Is mian linn obair cheannródaíoch na dtaighdeoirí seo a aithint. Le cois na bhfoinsí scríofa seo, fuarthas an-mhórán eolais ó bhéal na rannpháirtithe éagsúla. Bhain an chuid is mó de na foinsí thuas tairbhe as eolas áitiúil fosta agus tugtar liostaí faisnéiseoirí sna foinsí bunaidh.

Sa bhreis ar na foinsí seo, déantar iarracht na logainmneacha ar an léarscáil a nascadh le heolas gaolmhar sna bailiúcháin seo a leanas:

Cuirfidh muid fáilte roimh mholtaí ar bith i dtaca le nascanna fiúntacha eile.